Web og universell utforming

Weben er for alle!

MediaLT har lang erfaring med forbedring av brukervennlighet, og jobber med både intranett, internett og ekstranett.

Tror du at universell utforming handler om begrensninger og ekstra koding bare for funksjonshemmede? Det er ikke riktig! Vi får veldig mange tilbakemeldinger om at endringer og løsninger vi foreslår er supre for alle! Web-utvikling er kreativt, og det gjelder også gode løsninger for universell utforming! Kreativitet og høy faglig kompetanse gjør at MediaLT er en god samarbeidspartner, og vi prioriterer de vi jobber med veldig høyt!

Ekspertvurderinger og brukertester

Ofte kan små grep gjøre eksisterende nettsider og web-baserte tjenester veldig mye bedre for veldig mange flere. MediaLT kan gjennomføre ekspertvurderinger og brukertester.

Kvikk-sjekken: er en automatisert test av WCAG-suksesskriterier. Norsk lov krever at nettsteder oppfyller disse kriteriene. Du får en skriftlig rapport og forklaring/gjennomgang med våre eksperter.

Ekspertevaluering: er en mer omfattende evaluering av nettsteder og web-tjenester. MediaLT kan benytte profesjonelle metoder for gjennomgang av hele nettsteder, for eksempel WCAG-EM. Alle WCAG-suksesskriterier (også de som må sjekkes av mennesker) testes. Vi sjekker også alle skjermflater (responsivt design) med ulike hjelpemidler: talegjenkjenning, spesielt pekeutstyr, skjermlesere, skjermforstørrere osv. Våre ekspertvurderinger avdekker praktiske utfordringer og brukbarhetsproblemer i tillegg til de mer tekniske suksesskriteriene i Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold (WCAG) 2.0.

Brukertesting: MediaLT kan arrangere brukertesting både som egne oppdrag og som del av våre evalueringer av tilgjengelighet og universell utforming. For å redusere kostnadene med rekruttering av egnede testere har vi etablert Team www.

Utvikling av nye nettsteder og ny funksjonalitet

MediaLT kan tilby utvikling av nettsteder eller ny funksjonalitet. I store prosjekter ønsker vi imidlertid først og fremst å fokusere på universell utforming, tilgjengelighet og brukervennlighet. Vi har lang erfaring med å være prosjektpartner med ansvar for universell utforming, og vi får god feedback på at både utviklere og prosjekteiere synes det er nyttig å ha oss med i prosjektene.

Kurs og foredrag

Alle bør vite litt om web og universell utforming. MediaLT har utviklet ulike kurstilbud, både for de som ønsker en rask innføring og mer omfattende undervisningsopplegg. Vi holder gjerne også kundespesifikke kurs og foredrag. Du finner mer info under lenken kurs og foredrag.

Produkter for økt brukervennlighet

leseWEB gjør at teksten på en nettside kan leses opp. Dette er nyttig for mennesker med lese- og skrivevansker. Men, kanskje for mange flere? Hadde det ikke vært OK å sette i gang opplesingen mens du selv gjør noe annet og bare hører på?