Dennis og Jonas begynner i MediaLT

Som en del av SmartJobb-prosjektet begynte Jonas Pettersen og Dennis Thomassen å jobbe i MediaLT i slutten av november.

Skrevet av: Magne Lunde - 08.12.2022

Logo: Stiftelsen Dam

Prosjektet SmartJobb snur opp ned på tankegangen rundt synshemmede og arbeid, og stiller spørsmålet: Finnes det yrker og arbeidsoppgaver der det er et fortrinn å være synshemmet? Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Norges Blindeforbund og Adaptor, og støttes av stiftelsen DAM.

Videreutvikle SmartJa tjenesten

Med utgangspunkt i en kunnskapsinnsamling og fokusgruppeintervjuer satte vi våren 2022 opp en oversikt over yrker og arbeidsoppgaver der det kan være et fortrinn å være synshemmet. Ut fra denne oversikten valgte vi ut to yrker. Siden vi er en teknologibedrift, prioriterte vi stillinger innenfor IKT-fagområdet, nærmere bestemt:

  • uu-konsulent
  • uu-veileder

Valget av disse yrkene hadde også sammenheng med målet om å videreutvikle SmartJa-tjenesten. Begge yrkene er derfor knyttet opp mot denne tjenesten, som tilbyr gratis brukerstøtte til synshemmede via telefon og e-post, og som også drifter nettstedet smartja.no. På smartja.no finnes brukerveiledninger og annen informasjon til støtte for synshemmede, fagfolk og andre. Ønsker du hjelp, kan du enten ringe 45 1234 55 eller sende en e-post til: smartja@smartja.no.

Jonas Pettersen

I stillingen som uu-veileder vil Jonas Pettersen jobbe med support, teknologistøtte og IKT-opplæring, og hans hovedoppgave vil være drift av SmartJa-tjenesten. Jonas har en bachelor i sosiologi fra Universitetet i Agder, som han fullførte i 2019. Han er bosatt i Sarpsborg. Jonas er blind og levende opptatt av hvordan teknologi best kan tilrettelegges for synshemmede. På fritiden er Jonas lidenskapelig musikkinteressert og er utøvende musiker. Interessen er også stor for podkaster, god litteratur og tv-serier/filmer.

- Jeg gleder meg til å lære opp og gi synshemmede veiledning i bruk av teknologi, sier Jonas.

Portrett: Jonas Pettersen

Dennis Thomassen

I stillingen som uu-konsulent vil Dennis Thomassen jobbe med testing og rådgivning knyttet til universell utforming av teknologi, og han vil delta i driften av SmartJa-tjenesten. Tidligere har Dennis jobbet med brukertesting og kartlegging av tilgjengelighet ved Brønnøysundregistrene. Han er født svaksynt og hørselshemmet, og mistet synet helt som 12-åring. Denis er bosatt i Brønnøysund. Han brenner for fagfeltet, og erfaringen fra tidligere testing med hjelpemidler for synshemmede og hørselshemmede har gitt ham god innsikt i hva som er viktig for målgruppen. På fritiden liker Dennis å være aktiv i frivillig arbeid, blant annet bistandsarbeid i Moldova.

- Jeg gleder meg til å bli en del av det gode teamet i MediaLT, og være med på å bidra til at mest mulig teknologi skal bli tilgjengelig for alle, sier Dennis.

Portrett: Dennis Thomassen

Nyhetsarkiv

Sorter på tema

Sorter på forfatter