Ressurser om bruk av kunstig intelligens og sensorteknologi for å kompensere for funksjonsnedsettelser

Fagfeltet kunstig intelligens og sensorteknologi er i en rivende utvikling, og deler av teknologien kan være med på å kompensere for en funksjonsnedsettelse. Vi har samlet ressurser om temaet.

Skrevet av: Magne Lunde - 21.12.2022

Appikon: Seeing AI

Prosjektet "Kunstig intelligens og sensorteknologi" er gjennomført i samarbeid med Universell Utforming AS, Universitetet i Oslo, Microsoft, Norges Blindeforbund og Høgskolen i Østfold. Prosjektet ble støttet av forskningsprogrammet UNIKT.

I prosjektet er det utarbeidet en rapport som redegjør for statusen på fagfeltet:

«Statusrapport Kunstig intelligens og sensorteknologi».

Rapporten er lagt ut på prosjektets nettsider.

Tester av apper basert på kunstig intelligens og sensorteknologi

På prosjektets nettsider finner du også en rapport som oppsummerer intervjuer om elever med nedsatt funksjonsevne sine barrierer i skolehverdagen, og hvordan elevene tenker seg at kunstig intelligens og sensorteknologi kan redusere disse barrierene. Videre finner du to testrapporter. En rapport der vi i MediaLT har testet utvalgte apper som bygger på kunstig intelligens og sensorteknologi, og en rapport der vi har testet noen av disse appene med elever med nedsatt syn og nedsatt hørsel. Titlene på de tre rapportene er:

  • Oppsummering av intervjuer om elevers barrierer i forbindelse med skolehverdagen
  • Test av utvalgte apper som bygger på kunstig intelligens og sensorteknologi
  • Test av applikasjonene Seeing AI og myPhonak med elever med nedsatt syn og hørsel

Vi håper at ressursene vil være nyttige for hørselshemmede, synshemmede og bevegelseshemmede som ønsker å bruke kunstig intelligens og sensorteknologi. I tillegg håper vi at interesseorganisasjoner, skoler, fagmiljøer med flere vil nyttiggjøre seg resultatene i prosjektet.

Nyhetsarkiv

Sorter på tema

Sorter på forfatter