Kurs og Opplæring

MediaLT har jobbet med opplæring siden 1999. Vi tilbyr et svært fleksibelt undervisningsopplegg, og vårt tilbud tar høyde for at mennesker har helt ulike forutsetninger og behov.

MediaLT tilbyr undervisning både i grupper og en-til-en. Vi arrangerer også kurs for bedrifter, og vi har et litt annen fokus enn andre kursleverandører. Vår undervisning tar eksempelvis høyde for mer bruk av tastaturet - noe som reduserer faren for belastningsskader (musesyke).

Investeringer i økt kompetanse er viktig

Manglende opplæring i bruk av informasjonsteknologi er i dag et generelt problem i samfunnet. Det investeres store midler i maskin- og programvare, men dette blir i liten grad fulgt opp med en tilsvarende investering i menneskers kunnskap og kompetanse om bruk av utstyret.

Denne problematikken er enda tydligere for mennesker som bruker alternative input- og output enheter. Synshemmede benytter for eksempel spesielle hjelpemidler (leselist, syntetisk tale, skjermforstørrer, ...), og opplæringen må naturligvis ta høyde for dette!

Nytteverdien av kostbart datautstyr reduseres betraktelig, dersom ikke nødvendig opplæring blir gitt. Mangelfull opplæring er rett og slett en dårlig bedrift- og samfunnsøkonomisk løsning, siden tilstrekkelig opplæring koster lite.

Bredt kurstilbud

MediaLT tilbyr en rekke ulike kurs. Kursene er laget for ulike målgrupper:

  • Bruk av ulik programvare for sluttbrukere.
  • Opplæring i bruk av datatekniske hjelpemidler.
  • Kurs i universell utforming av IKT.
  • Design/utvikling av tilgjengelige nettsteder.

MediaLT er spesielt kjent for opplæring av funksjonshemmede i Datakortet. Her har vi utviklet et helt unikt konsept, noe som blant annet førte til at Morten Tollefsen og Magne Lunde fikk Rosings kompetansepris.

Våre kurs i web og tilgjengelighet holdes normalt for bedrifter etter forespørsel. Det hender imidlertid at vi setter opp slike kurs. Hver vår/høst arrangeres det også et sertifiserende kurs innen universell utforming og IKT for funksjonshemmede.

[Logo: Datakortet]

Autorisert Testsenter
N-513
MediaLT AS