Om Media Lunde Tollefsen A/S

MediaLT: Kompetanse, kreativitet og fokus på mennesker!

Vi vil forbedre funksjonshemmedes levesituasjon i Norge og i resten av verden ved hjelp av nyskaping og innovasjon. Mennesker har ulike forutsetninger og behov, og dette skal ny teknologi ta høyde for!

MediaLT er ledende innen IKT og universell utforming, og den kompetansen vi har deler vi gjerne!

Fra begrensninger til muligheter

[Bilde: MediaLTs motto og banner: MediaLT gjør begrensninger til muligheter]

Mennesker har fantastiske ressurser! Nedsatt funksjonsevne betyr ikke manglende muligheter, men det betyr kanskje andre veier til målet. Den kreativiteten som må til for å nå målene som funksjonshemmet, er det viktig å ta vare på! Vi vet alt om hvor viktig det er å utnytte nettopp denne kreativiteten til teknologisk innovasjon, tilrettelegging og i vår kursvirksomhet.

MediaLT-teamet

En familie som holder sammen, er uovervinnelig (Bjørnstjerne Bjørnson). Også i yrkeslivet er samhold og samarbeid viktig for å oppnå gode resultater! Vi i MediaLT har ulik kompetanse, ulike interesser, ulike forutsetninger og ulike ferdigheter: Derfor utgjør vi et bra team!

Kontaktinformasjon og medarbeidere

Våre viktigste satsningsområder

Tre nøkkelord for MediaLTs virksomhet er: opplæring, tilrettelegging og utvikling.

Innovasjonsprosjekter: Forskning og innovasjon ligger til grunn for alt vårt arbeid. MediaLT har initiert mange prosjekter, men vi utfører også oppdragsbasert forskning og utvikling. Vår hovedprofil er såkalt "anvendt forskning". Det MediaLT legger i begrepet "anvendt forskning", er at vi primært ønsker å jobbe med prosjekter som har direkte nytteverdi for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Web og Universell utforming: Vi utfører brukertester, ekspertvurderinger av web-løsninger og deltar som eksperter på universell utforming i ulike prosjekter. MediaLT forhandler også ulike produkter for økt brukervennlighet.

Kurs og opplæring: Det å mestre bruk av teknologi, kan bety veldig mye for enkeltmennesker. Vi har utviklet fleksible undervisningstilbud, som passer for alle. Kursene omhandler spesielt bruk av programvare og hjelpemidler. Vi tilbyr også kurs innen web, universell utforming og bedriftspesifikke undervisningsopplegg.

Synstolking: MediaLT har ansatt flere synstolkere. Dette er eksperter på å beskrive "levende bilder". Synstolking kan både skje i sanntid og legges inn som egne lydspor på film.

Talegjenkjenning: MediaLT og Veridict har utviklet norsk talegjenkjenning. Dette brukes blant annet i produktet VOMOTE. Med VOMOTE kan mennesker styre en PC kun ved hjelp av stemmen, eller kombinere stemmestyring med f. eks mus eller tastatur.

Andre tjenester: Vårt sammensatte medarbeider-team og gode samarbeidspartnere kan tilby en rekke tjenester innen blant annet: utredninger/kartlegging, tilrettelegging av informasjon, tilrettelegging av studier/arbeid og serviceoppdrag.

Produkter: MediaLT forhandler både maskin- og programvare. Vi er blant annet totalleverandør av DAISY-produkter.

Slik begynte det

MediaLT ble stiftet av Morten Tollefsen og Magne Lunde den 2. august 1999. Morten er cand. Scient, og har lang erfaring innen IKT for funksjonshemmede. Magne er cand. Polit, og hadde mange års erfaring som journalist og forsker da MediaLT ble startet. Tollefsen og Lunde har ledet og deltatt i en rekke forskningsprosjekter, og sammen har de bygget opp en av de beste kompetansebedriftene i Norge innen IKT og universell utforming.

I 1997 sendte Morten inn en søknad til stiftelsen Helse og Rehabilitering, om å utvikle programvare for å lage elektroniske pekebøker. Målgruppen var voksne synshemmede med normaltseende barn. Stiftelsen innvilget søknaden, og vinteren 1998 kom arbeidet med Martine-prosjektet i gang. I 1999 ble arbeidet videreført i SVEIP-prosjektet (Synshemmede Voksne og Elektroniske Interaktive Pekebøker).

Magne og Morten fikk tett kontakt i løpet av Martine- og SVEIP-prosjektene. Begge ønsket å ta vare på og videreutvikle kompetansen fra prosjektene, og det ble naturlig å starte et nytt foretak.

Mange uløste oppgaver

Universell utforming og IKT for funksjonshemmede er et felt med mange uløste oppgaver, der behovet for å finne nye løsninger er stort. Vi ønsker at kompetansen i MediaLT skal være en av "spydspissene" i dette innovative arbeidet.

MediaLT legger stor vekt på å få et tverrfaglig samarbeid med en rekke enkeltpersoner og miljøer med ulik spisskompetanse. Vi mener at dette er nødvendig for å sikre høy kvalitet på arbeidet vårt, og vi setter stor pris på alle de dyktige menneskene vi samarbeider med!